Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya

Política de privacitat

La Fundació Tallers de la Cerdanya protegeix les dades personals segons l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en virtut del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.fundaciotc.org seran tractades de manera confidencial i passaran a formar part dels fitxers titularitat de la Fundació Tallers de la Cerdanya.

Les seves dades personals seran utilitzades només per a la prestació del servei ofert a través de la web, així com per a l'enviament d'informació que hagi pogut sol·licitar i per a futures comunicacions d'activitats de la Fundació que poguessin ser del seu interès.

La Fundació Tallers de la Cerdanya no ven, lloga ni cedeix les dades personals que vostè proporcioni.

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant sol·licitud expressa:

- mitjançant correu ordinari: Barri Sant Julià s/n, 17520 Puigcerdà

- o correu electrònic: tallerscerdanya@fundaciotc.org