Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya Fundació Tallers de la Cerdanya

Qui som?

La Fundació Tallers de la Cerdanya és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada el 28 de setembre de l’any 2000, amb la finalitat de treballar per donar una millor atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i risc d’exclusió de la Cerdanya, sent l’única que dóna aquests serveis actualment.

Segons el què estableixen els Estatuts i la legislació vigent, la Fundació està regida i administrada per un Patronat.

Des de l’inici de les seves activitats, la Fundació ha assumit una voluntat de servei a la col·lectivitat que es troba reflectida als seus Estatuts fundacionals. En aquest sentit, si bé la Fundació no és estrictament parlant una entitat pública, sí que pot considerar-se que a la pràctica desenvolupa un servei d’aquest caràcter per la tipologia de les seves activitats.