Sobre la fundació

VOLUNTAT DE SERVEI

Generem qualitat de vida

La Fundació Tallers de la Cerdanya és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any 2000, amb la finalitat de treballar per donar una millor atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i risc d’exclusió de la Cerdanya.

La Fundació està regida i administrada per un Patronat.

Des de l’inici de les seves activitats, la Fundació ha assumit una voluntat de servei a la col·lectivitat que es troba reflectida als seus Estatuts fundacionals. En aquest sentit, si bé la Fundació no és estrictament parlant una entitat pública, sí que pot considerar-se que a la pràctica desenvolupa un servei d’aquest caràcter per la tipologia de les seves activitats.

Integració sociolaboral

Atenció integral a la persona

La Fundació Tallers de la Cerdanya gestiona un Centre Especial de Treball que possibilita la contractació de persones amb discapacitat i té com a objectiu generar nous llocs de treball per afavorir la integració sociolaboral de totes aquestes persones ateses dins de la comarca.  

Atenció terapèutica

El Centre Ocupacional és un servei diürn amb una funció rehabilitadora i terapèutica.

Línies estratègiques i objectius

Línia 1: Atenció a la diversitat funcional

Objectiu general:

 • Prestar atenció a la diversitat funcional

Objectius específics:

 • Promoure el model d’atenció centrada en la persona
 • Ampliar i diversificar l’oferta de suports i serveis
 • Adaptar l’atenció a les noves necessitats socials i laborals
 • Acompanyar en el procés d’envelliment

Línia 2: Equip humà

Objectiu general:

 • Consolidar un equip professional de qualitat

Objectius específics:

 • Promoure la formació, la creativitat i la innovació
 • Potenciar les capacitats dels professionals
 • Treballar per un equip multidisciplinar compromès, cohesionat i participatiu

Línia 3: Transparència i sostenibilitat

Objectiu general:

 • Garantir actuacions segons els principis ètics

Objectius específics:

 • Complir amb els valors del codi ètic
 • Consolidar un sistema que permeti una gestió responsable i de
  qualitat
 • Garantir la transparència i la sostenibilitat econòmica

Línia 4: Relació familiar

Objectiu general:

 • Donar suport a les famílies

Objectius específics:

 • Escoltar, assessorar, orientar i informar en temes relacionats amb la persona amb discapacitat
 • Millorar a través de les avaluacions de les enquestes
 • Comptar amb la participació activa de les famílies

Línia 5: Coneixement de l'entitat

Objectiu general:

 • Potenciar la presència de l’entitat a la societat

Objectius específics:

 • Visualitzar la funció social a l’entorn més proper
 • Mantenir i obrir noves línies informatives
 • Utilitzar les xarxes socials per donar a conèixer les activitats que es realitzen
 • Crear sinergies amb empreses, administracions i altres entitats socials
Programa Kit Digital cofinançat pels fons Next Generation (EU), dins del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Desplaça cap amunt