Informació fundacional

TRANSPARÈNCIA PER SER COM SOM

Accés a tota la informació fundacional

La Fundació Tallers de la Cerdanya, entitat compromesa en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, considera que la seva organització ha de complir amb tots aquells requisits de transparència necessaris per poder ser eficaç i eficient.

 Per aquest motiu, donem accés a la següent informació fundacional:

  •  Informació institucional: informació relativa a les funcions que desenvolupa, la normativa i estructura organitzativa. S’inclou un organigrama, amb el perfil i trajectòria professional dels seus responsables.
  • Informació econòmica: informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària. S’inclouen els comptes anuals, el pressupost anual, la relació de subvencions rebudes i informació sobre les retribucions.
  • En compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Fundació Tallers de la Cerdanya, entitat compromesa en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, considera que la seva organització ha de complir amb tots aquells requisits de transparència necessaris per poder ser eficaç i eficient.

 Per aquest motiu, donem accés a la següent informació fundacional:

  •  Informació institucional: informació relativa a les funcions que desenvolupa, la normativa i estructura organitzativa. S’inclou un organigrama, amb el perfil i trajectòria professional dels seus responsables.
  • Informació econòmica: informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària. S’inclouen els comptes anuals, el pressupost anual, la relació de subvencions rebudes i informació sobre les retribucions.
  • En compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Programa Kit Digital cofinançat pels fons Next Generation (EU), dins del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
Desplaça cap amunt